MASAL

MASAL

By In ATLAS DRAMA, Atlas Drama, Yaratıcı Drama On 24 Nisan 2020


MASALhttp://www.aysinkorucu.com/yaratici-drama

Masallar ve Bireysel Gelişim

Masalların ve hikayelerin bireysel gelişimde ayrı bir önemi var. Kişisel gelişimini desteklemek isteyen herkesin kendi hikayelerine ve masallarına ihtiyacı var. Hikâye ve masallar, kişisel gelişimde dinleme becerisini geliştirmenin yanı sıra güzel ve doğru konuşma becerisini de arttırıyor, ayrıca yaratıcılığı da körüklüyor. Hem herkesin bir masalı var. Aslında kendi bireysel gelişimini yaratırken yazdığı bir masal anlatıcılığı… Masalcı Dedenin dediği gibi, “Masallar hem büyükler hem de küçükler için.”

Masalların Önemi

Masal

Masallar ve Kişisel Gelişim

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, büyükanneler masal anlatıcısı iken, develer tellal iken pireler berber iken ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken gökyüzünden bir masal düşmüş. Başlamış konuşmaya. Ben, gökyüzünü yeryüzünden ayıran, bize çok çok uzakları, olanı ya da olmayanı hayal etmemizi, düşlerimizde yaratmayı sağlayan sanatkârım, beni kimin yazdığını bilen yoktur, gerçekte var olan bir yanılsamayım, masal işte burada başlar, beni görmek istersen gözlerini kapa, aklı hayale bağlayan çizgideyim demiş.

Masal Nedir?

Masal benim adım. İçinde bulunduğum sözlü iletişim ortamlarına bağlı yaşayan ve gelişen, aynı zamanda değişen, geçmişten, geleneklerden ve toplumdan izler taşıyan büyülü bir dünyadan geliyorum buraya. Nesilden nesile aktarılırken, anlatıcım herkes iken, hayali bir yerde ve olmayan bir zamanda özellikle çocuklara ahlak dersi vermeyi severim. Benimle büyüyen çocuklar anadillerini daha iyi tanırken, erdemliliğin ne demek olduğunu, dürüst olmanın önemini, yaratıcılıklarının gelişmesini benim kahramanlarımla öğrenir, içselleştirir. Çocukların okuma, anlama, dinleme hatta anlatma becerileri gelişir ve alışkanlığı oluşur. Anlama ve anlatma becerilerinin kazanılması, dinleme ve konuşma alt dil becerilerinin gelişmesinde benim hikayelerim yol gösterici olur. Dil öğretiminde, kültürel değerlerin aktarımında, çocuğa soyut kavramların kazandırılmasında önemli bir etkiye sahibimdir.

Masal Anlatıcılığına Dönüş

Büyükler büyüdükçe, masallardan kopan yetişkinlere dönüşürler, ta ki kendi çocukları olana kadar…İşte o zaman tekrar beni dinlemeye ya da anlatmaya başlarlar, yani masalın büyülü dünyasına geri dönerler. Birleştirici ve uzlaştırıcıyım. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, cesaret ve korkaklığı, yaratıcılık ile aptallığı anlatmanın en kestirme ve etkili yollarından birisiyim.  Her şeyin gerçekleşebilme olasılığını güçlendirirken, çocukların ve bireylerin içindeki başarma azmini güçlendiririm. Benim sanatımda iyiler hep iyidir, kötüler de hep kötü. Beni okuyan hikayemden dersler çıkarır, ahlaklı ve erdemli olmayı ve bu şekilde davranmanın önemini öğrenirken motivasyon sağlarım, hayal gücünü ve yaratıcılıkları geliştiririm, bireylerin sosyalleşmelerinde etkim de büyük. Benim metinlerimle insanlar dil zevki, estetik bakış, yaratıcılık ve yaşama sevinci kazanır. Dilsel ve kişisel becerilerin geliştirilmesi, pekiştirilmesi için dil öğretiminde edebî türlerin araç olarak kullanılması önemlidir. Bu bağlamda edebî metin olarak küçük büyük herkesin dünyasında yerim olmalıdır.

Melike Üstek Türker

23.nisan.2020

 

http://www.aysinkorucu.com/aysin-korucu/yaratici-drama-yaratici-drama-atolyeleri

https://seoadresi.com/outbound-links/


Overall Rating
8.5

Very Good!

Aydınlatır umalım :-)

Review Overview


Masal ve Bireysel Gelişim 80%

80%