Ayşin Korucu ve Saz Arkadaşları
  • Home
  • Müzik
  • Archive by Category "Ayşin Korucu ve Saz Arkadaşları"

Dümtek

Dümtek Dümtek Orta Doğu’da kullanılan vurmalı bir çalgıdır darbuka. Milattan önceki dönemde günümüz darbukasına benzer çalgılar,çeşitli biçim ve büyüklüklerde Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya uygarlıklarında kullanılmışlardır. Daha sonra ki süreçler içinde değişip gelişerek yine aynı coğrafyalar içinde kullanılmıştır ve diğer[...]

read more

Erbane Def

Erbane Def  Erbane def Mezopotamya ve ortadoğu’nun en kadim sazlarından biridir. Bir çok kültürün, özellikle de inanç kültürlerinin kendini ifade sazlarından biridir.. Antik çağlardan bugüne birçok ritüelin merkezinde yer almaktaydı.Erbane bu dönemlere ait kabartmalar, heykeller, resimler ve yazılı kaynaklar def[...]

read more