Hint Dansları

Hint Dansları


Basit figürlerle başlayarak hint dansının inceliklerini öğrenmek isteyenler ve hint müziğine kendini bırakmak isteyenler.
Hindistan’da çok eski tarihlerden bu yana dans önemli bir kültürel olgu olarak yer almaktadır.
Yüzyıllar boyunca Hindistan’da dans bir tür tapınma yöntemi ve coşkunun dışa vurumu olarak kullanılmıştır. Tapınak dançıları (Devasis) Tanrı ve Tanrıçaları memnun edebilmek için kutsal dansları sürdürebilmek için çok zor bir yaşamı kabullenmişlerdir. Devadasi sistemi Hindistan’ın bazı eyaletlerinde hala yaygındır.Karnataka ve Orissa buna bir örnektir.hint-dans-dersleri

Dansçılar altın, inci ve elmaslarla işlenmiş son derece zengin süslerle donatılmışlardı.
Hint dansları kaynağını toplumun dinsel dürtülerinden alır. Dansların motiflerine yansıyan renkli içeriğin kökeni ülkenin çok engin mitolojik birikimine dayanmaktadır. Dans teknikleri Bharata’nın Natya Şastra’sı gibi yaklaşık iki bin yıl önce yazılmış birkaç bilimsel incelemeye dayanmaktadır. Hint dansları üç farklı türden oluşur. “Nritta” beden, kol ve bacakların hareketlerine dayanan sade ve basit dans. “Nritya” sembolik vücut duruşları ve el hareketlerinin yüz anlatımıyla ilişkilendirilmesiyle yapılan dans. “Natya” drama öğelerine sahip, söz dünyasının kullanımını da içeren dans. Bütün türler “mudras” yani dans sırasında el kol hareketlerinden oluşan figürleri kullanmaktadır. Dansçılar izleyicilerle iletişim kurmak için tüm bedenlerini kullanırlar.


Benzer Yazılar