Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA VE YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ

YARATICI DRAMA, YARATICILIK Yaratıcı Drama çocukların toplumsal, zihinsel, dilsel, kültürel, ruhen ve diğer gelişimlerini kazandırıp geliştiren Ritmik (Dramatik, Karma) Sanatlar (Harekete Biçim Veren Sanatlar) dokunduğu her bireyi yaratıcılığa yöneltir. Ve onun bilişsel, duyuşsal, devinişsel eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitimdir. Yaratıcı[...]

Devamı