YARATICI DRAMA VE YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ

YARATICI DRAMA VE YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ


YARATICI DRAMA, YARATICILIK

Yaratıcı Drama çocukların toplumsal, zihinsel, dilsel, kültürel, ruhen ve diğer gelişimlerini kazandırıp geliştiren Ritmik (Dramatik, Karma) Sanatlar (Harekete Biçim Veren Sanatlar) dokunduğu her bireyi yaratıcılığa yöneltir. Ve onun bilişsel, duyuşsal, devinişsel eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitimdir.

Yaratıcı drama sanatsal yaratıcılık alanlarında olduğu gibi yaratıcı dansta sanat eğitimine önem veren toplumların çoğunda saygın bir yer edinmiş ve dansa girişin genel dayanağı olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra yaratıcı hareket ve yaratıcı dans, çoklu zeka, kaynaştırma, beyin araştırmaları gibi eğitim teorilerine de destek vermiştir

Yaratıcı drama bir grup yaşantısıdır. Yaratıcı dramada yaratıcılık öne plana çıkar, esnektir sonuca değil sürece önem verir. Yaratıcı Drama letişim becerilerini geliştirir, yaratıcılık yeteneklerini geliştirir, kazanılmış kavramlara yeni anlamlar yükler. Yaratıcı drama karmaşık olayları anlaşılır hale getirir, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Yaratıcı Drama yaşamı çok yönlü algılatır, sorumluluk duygusunu geliştirir, dikkat dağınıklığını önler, dinleme ve anlatım becerisini geliştirir, araştırma istek ve duygusunu geliştirir, kalıcı öğrenmenin yolunu açar.

Yaratıcı Drama atölyelerinde en çok üstünde duracağımız yaratıcılık; tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü çalışma ve uğraşın içinde var olan, insan yaşamının ve insan gelişiminin tüm yönlerinin temelini meydana getiren bir yeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda merak etme yeteneğini tetikleyen, uyumsuzluk ve gerilimle baş etme kapasitesine yardımcı olan, bireyin kendini yeniye yöneltmesi ile ateşlenen yaratıcılık, çocuğun veya bireyin yaşantısının bilincine varması ve buna tüm benliğiyle tepkide bulunması ile devam eder.

Yaratıcı drama dersleri her insanın genel düşünme yetilerinden biri ve geliştirilebilir bir süreç olan yaratıcılığı destekler.

Yaratıcı dramanın yine en temel taşlarından bir olan oyun ile atölyelerimizi gerçekleştireceğiz. Oyun iş birliği yapmayı öğretir, karar verme becerilerini arttırır, kendine güven duymayı geliştirir, dil gelişimini sağlar, dikkatin toplanmasını sağlar, yaşamda karşılaşılacak rolleri gözleme fırsatı verir, yetenekleri geliştirir, en doğal öğrenme ortamıdır. Oyun yaşantılara dayalıdır, mücadele etmeyi gerektirir, estetik içeriğe sahiptir, özgür olarak hareket etmeyi öğretir.

Sömestir tatili boyunca çocuklarımızın günlük yaşamda hayatı renklendirmekten, karşılaşılan sorunlara çok yönlü çözümler getirmeye kadar yaratıcılık özelliklerini geliştirmek adına atölyeler düzenliyor olacağız.

AYŞİN KORUCU İLE MEDİTATÖLYE ÇOCUK SANAT 

SÖMESTİR PROGRAMI

29.01.2018-o2.02.2018  HAFTA BOYUNCA

 

PAZARTESİ 13.00/16.00

DRAMA DANS

Çocuklarla yapılan dansın ana hedefi dans ile oyun arasındaki bağlantıyı kurmak ve harika bir deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Kalplaşmış dans uygulamalarından uzak liderlikten çok rehberlik içeren yaklaşımlarla çocukların bedensel-kinetik gelişimine katkı sağlamaktadır. Drama dans atölyesinde doğaçlama prensiplerinden yola çıktığımız bu yolculukta çocuklarımız zihin ve beden koordinasyonunun yanı sıra kalpten ve yaratıcı düşünebilmeyi, kabiliyetlerini arttırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Atölye sürecinde tüm grup birlikte yazacakları bir koreografiye imza atmış olacaktır.

 

SALI 13.00/16.00

MASKE VE KUKLA YAPIYORUZ!

BİR KARAKTER YARATIYORUZ!

Çocukların hayal dünyalarının kapılarını aralıyoruz ve o büyülü sonsuz dünyada yarattıkları karakterlere hayat vermelerini, boyamalarını, belki de ilk kez tasarladıkları bir şey karşısında kazandıkları özgüvene şahit oluyoruz. Ve onların tasarladığı kukla ve maskelerle bambaşka dünyalara gidiyoruz.

Yoksa en güzel iletişim yolunu mu örüyoruz?

 

PERŞEMBE 13.00/16.00

MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR?

Kendi ellerimizle ürettiğimiz lezzetlerden daha güzeli var mı? Sadece lezzet üretmiyoruz tabi 🙂 yaratıcılık, el-göz koordinasyonu, ince motor kaslarının gelişimi, pratik düşünmeyi güçlendirme, öz güven, iletişim. İşte öğrendiği salata, sandiviç, meyve tabağı gibi kolay ve pratik tarifleri size keyifle uyguladığında aldığı övgüler, gerisini siz düşünün.

 

 

CUMA 13.00/16.00

OKUYORUZ! CANLANDIRIYORUZ! ÇİZİYORUZ!

Hikaye ve Masal Atölyelerimize bir varmış bir yokmuş diye başlıyor, onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyerek bitiriyoruz. Masalın çocuklar dünyasındaki yeri apayrıdır. Anlatıma dayalı ve kendine has bir mantığı olan masallar hayalden gerçeğe geçer, gerçeği hayallerle kıyaslayarak somutlaştırır. Gerçek yaşamı edinmelerinde en etkili yoldur. İşte masalı ustaca kullanarak çocukların duygu dünyalarını, yaratıcılıklarını ve sözcük dağarcıklarını geliştirerek yeni bir masal kitabı tasarlamalarını bu süreçte destekliyor olacağız.

 

 

 

                                                                                                                       MEDİTATÖLYE ÇOCUK SANAT ATÖLYELERİ

                                                                                                                             Yaratıcı Drama Lideri ve Dans Eğitmeni

                                                                                                                                                       Ayşin Korucu 

 

 


Benzer Yazılar